§ 1. Sklep internetowy mezoderm.pl prowadzi firma MEZODERM sp. z o. o. z siedzibą w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 135A, NIP: 527-271-76-20. Sklep oferuje produkty i usługi dla podmiotów profesjonalnych (przedsiębiorstw), na potrzeby prowadzonej przez nie działalności zawodowej.

§ 2. Uznaje się, że Klient składający zamówienie, zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

§ 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. MEZODERM zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

§ 4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć kliknięcie na stronie internetowej sklepu przycisku "ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY".

§ 5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu mezoderm.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie.

§ 6. Sklep mezoderm.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

§ 7. Zamówienia są realizowane tego samego bądź kolejnego dnia roboczego od daty złożenia pod warunkiem, że zamawiane produkty są dostępne w magazynie. W przypadku braków magazynowych, Klient jest informowany o etapie realizacji zamówienia.

§ 8. Przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.

§ 9. Ceny towarów znajdujących się w ofercie mezoderm.pl wyrażone są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

§ 10. Sklep mezoderm.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

§ 11. Sklep mezoderm.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

§ 12. Czas realizacji zamówienia (przygotowania przesyłki) dla adresów dostawy w Polsce wynosi 1 – 2 dni robocze. Dla zamówień zagranicznych, realizowanych przez Pocztę Polską może trwać nawet 3 dni od zaksięgowania wpłaty. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji może ulec zmianie, o czym Klient będzie informowany.

§ 13. Sklep mezoderm.pl pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt pakowania oraz dostawy towaru do Klienta w wysokości zgodnej z tabelą opłat opublikowaną na stronie: http://mezoderm.pl/cms/13-dostawa-i-platnosc

§ 14. Sklep mezoderm.pl może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty za pakowanie i dostawę produktów dla wszystkich lub wybranych klientów.

§ 15. W razie wyboru dostawy towaru przesyłką pobraniową, koszt dostawy wliczony jest w kwotę pobrania.

§ 16. Sklep mezoderm.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską lub operatora pocztowego.

§ 17. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru, szybkim przelewem za pośrednictwem PayU lub przelewem na konto mezoderm.pl. Dostępne formy płatności zależne są od adresu oraz sposobu dostawy.

§ 18. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, które mają zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez mezoderm.pl ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

§ 19. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokółu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki (kuriera, listonosza).

§ 20. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z mezoderm.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

§ 21. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny można zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony, nie był użytkowany i był zakupiony przez Konsumenta. Wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi z tyt. ww. Ustawy.

§ 22. Zwroty prosimy kierować na własny koszt na adres
"ZWROT"
MEZODERM sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 135A 
86-100 Świecie

§ 23. Sklep mezoderm.pl dokona zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem. Warunkiem dokonania zwrotu kosztów może być podpisanie i odesłanie faktury korygującej lub przesłanie oryginału dokumentu zakupu, co jest konieczne do rozliczenia zwrotu kosztów.

§ 24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

§ 25. Dane osobowe Klientów podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego mezoderm.pl: http://mezoderm.pl/cms/12-rodo