Zasady Zwrotów i Reklamacji w sklepie Mezoderm.pl

Co zrobić, w przypadku kiedy chcę dokonać zwrotu towaru?

Należy skontaktować się z zespołem mezoderm.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod adresem sklep@mezoderm.pl) lub telefonicznie (pod numerem +48 888-948-777). Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

W jakich okolcznościach mogę dokonać zwrotu produktu?

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokółu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki (kuriera, listonosza). Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny można zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony, nie był użytkowany i był zakupiony przez Konsumenta. Wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi z tyt. ww. Ustawy.

Kiedy mogę spodziewać się zwrotu środków?

Sklep mezoderm.pl dokona zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem w okresie do 14 dni roboczych. Warunkiem dokonania zwrotu kosztów może być podpisanie i odesłanie faktury korygującej lub przesłanie oryginału dokumentu zakupu, co jest konieczne do rozliczenia zwrotu kosztów.